Thẻ xanh theo diện lao động EB-3

Một người ngoại quốc muốn định cư tại Hoa Kỳ sẽ phải xin Thẻ xanh theo một trong bốn con đường chính là (1) gia đình, (2) lao động hoặc đầu tư, (3) xổ số, và (4) nhân...

Read More

Nhập Quốc Tịch Mỹ Có Lợi Ích Gì?

Một trong những câu hỏi và các thảo luận về di trú được đưa ra để bàn luận nhiều nhất thường xoay quanh các lợi ích của việc nhập tịch và trở thành...

Read More