Currently Browsing: EB-3

Thẻ xanh theo diện lao động EB-3

Một người ngoại quốc muốn định cư tại Hoa Kỳ sẽ phải xin Thẻ xanh theo một trong bốn con đường chính là (1) gia đình, (2) lao động hoặc đầu tư, (3) xổ số, và (4) nhân...

Read More