Thẻ xanh theo diện lao động EB-3

Một người ngoại quốc muốn định cư tại Hoa Kỳ sẽ phải xin Thẻ xanh theo một trong bốn con đường chính là (1) gia đình, (2) lao động hoặc đầu tư, (3) xổ số, và (4) nhân đạo hoặc tị nạn.

 

Trong các loại hồ sơ bảo lãnh Thẻ xanh theo diện lao động thì diện EB-3 là cơ bản nhất. Diện EB-3 áp dụng cho 3 nhóm người lao động:

(1) professionals - những người có bằng cấp cử nhân trở lên và làm công việc chuyên ngành,

(2) skilled workers ­‑ những người làm công việc yêu cầu kinh nghiệm từ 2 năm trở lên, và

(3) unskilled workers - những người làm công viêc yêu cầu không quá 2 năm kinh nghiệm.

 

Khi một công ty hay cá nhân có nhu cầu tuyển người lao động từ nước ngoài theo diện EB-3 họ sẽ phải thực hiện một số bước tuyển dụng nhất định mà luật pháp yêu cầu. Mục đích của những này là bảo vệ quyền lao động của người Mỹ và những người đang sinh sống hợp pháp tại Mỹ. Đơn vị sử dụng lao động phải chứng minh được là họ không kiếm được người lao động ở Mỹ có đủ kỹ năng, kinh nghiệm và sẵn sàng để làm công việc đang cần tuyển dụng.

 

Bước đầu tiên trong quá trình nộp hồ sơ Thẻ xanh diện EB-3 là xác định mức lương tối thiểu mà đơn vị sử dụng lao động sẽ cần phải trả cho người lao động. Mức lương tối thiểu này sẽ là do Bộ Lao động của Hoa Kỳ (Department of Labor) chỉ định dựa trên các thông tin về công việc, yêu cầu về kinh nghiệm, học vấn, kỹ năng, và nơi làm việc mà bên tuyển dụng cung cấp. Sau khi biết được mức lương tối thiểu là bao nhiêu, công ty sẽ cần đăng thông tin tìm người làm (1) tại cơ sở làm việc, (2) trên báo vào 2 ngày Chủ Nhật khác nhau, và (3) cơ quan tìm việc lam của tiểu bang (State Workforce Agency).

 

Thời gian tuyển dụng phải kéo dài ít nhất 30 ngày. Sau đó phải chờ thêm 30 ngày để những ai quan tâm đến cơ hội việc làm có thể nộp đơn xin việc. Đơn vị tuyển dụng sẽ phải xét tất cả các hồ sơ xin việc để khảng định xem các ứng cử viên có đáp ứng các yêu cầu của công việc không. Ví dụ, các ứng cử viên có đủ kinh nghiệm, có các bằng cấp cần thiết hay kỹ năng cần thiết không. Nếu có ứng cử viên đáp ứng các yêu cầu đề xuất ra thì công ty sẽ phải nhận người đó trước khi có thể bảo lãnh Thẻ xanh cho người nước ngoài.

 

Sau thời gian tuyển dụng kết thúc mà vẫn không kiếm được ứng cử viên đủ tiêu chuẩn thì đơn vị bảo lãnh Thẻ xanh sẽ nộp đơn lên Bộ Lao động để xin xác nhận là không có người Mỹ nào đáp ứng được các yêu cầu công việc. Bộ Lao động sẽ xét hồ sơ và nếu thực hiện các bước tuyển dụng đúng theo luật pháp và quy định thì họ sẽ cấp Labor Certification.

 

Khi nhận được Labor Certification thì công ty hoặc cá nhân sử dụng lao động có thể nộp đơn bảo lãnh Thẻ xanh cho người lao động nước ngoài lên sở di trú (USCIS). USCIS sẽ xét đơn bảo lãnh và phê duyệt nếu đương đơn chứng minh được (1) họ có đủ khả năng tài chính để trả mức lương tối thiếu và (2) người lao động nước ngoài đáp ứng các yêu cầu của công việc (học vấn, kỹ năng và kinh nghiệm).

 

Bước cuối cùng là xin Thẻ xanh. Nếu người lao động nước ngoài ở Mỹ sẵn rồi và vẫn duy trì tình trạng di trú hợp pháp (ví dụ như du học sinh hay visa lao động khác) thì họ có thể nộp đơn lên USCIS để chuyển tình trạng di trú sang thường trú nhân (Adjustment of Status). Nếu người đó ở nước ngoài thì sẽ phải nộp đơn xin visa định cư và phỏng vấn visa tại lãnh sự Hoa Kỳ trước khi có thể nhập cảnh vào Hoa Kỳ để trở thành thường trú nhân.